Jouw rechten

Dit is waar jij recht op hebt bij een reorganisatie

Lees verder

Jouw rechten

Misschien vraag je je af: heb ik eigenlijk ook nog rechten in deze situatie? Of ‘hoef’ ik alleen maar te luisteren naar wat anderen zeggen Grrrrrrrr ?

Dit zijn je rechten

Je kunt gelukkig niet zomaar worden ontslagen vanwege een reorganisatie. Er gelden strikte wetten en regels waaraan je werkgever zich moet houden. Let daar op.

 • Je hebt bij officiële reorganisaties medezeggenschapsrecht via de personeelsvertegenwoordiging. Dat wil zeggen dat je mag zeggen wat jij van de situatie vindt. Je mag je zorgen én ideeën delen, bijvoorbeeld met de Ondernemingsraad. Benaderen zij je niet? Benader ze dan zelf. Inspireer ze! Kans dat ze er niet aan hadden gedacht en een goed idee overnemen.
 • Ga je bijvoorbeeld met jouw hele afdeling over naar een andere organisatie (er is daarbij sprake van “een overgang van onderneming”), dan gelden hier ook verschillende wetten en regels, ook t.a.v. de arbeidsvoorwaarden die je bij de nieuwe werkgever krijgt. Normaal gesproken behoud je dezelfde rechten.
 • Vakbonden kunnen opkomen voor jouw rechten. Bij een reorganisatie organiseren zij meestal een ledenraadpleging. Ga naar die bijeenkomst. Trouwens niet-leden zijn meestal ook welkom. Het gaat daar vaak over de voorwaarden waaronder de reorganisatie gaat plaatsvinden (bijvoorbeeld geen gedwongen ontslagen). Daar kun jij dus ook je zegje over doen. De vakbonden brengen de ideeën in bij de leidinggevenden van de organisatie. Gebruik je kans op invloed.
 • Is een (wat grotere) reorganisatie op komst dan wordt dikwijls een sociaal plan met extra rechten en plichten overeengekomen tussen de werkgever en vakbonden. Denk aan: scholing voor medewerkers die een andere functie gaan vervullen of wat te doen ten aanzien van reistijd en reiskosten bij een overplaatsing.

  Een sociaal plan beoogt meestal eventuele negatieve gevolgen vanwege een reorganisatie zo veel mogelijk te voorkomen, weg te nemen of te verminderen.

  In diverse cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) is zelfs opgenomen dat er een sociaal plan moet liggen wil men gaan reorganiseren. Check eens jouw cao als er een van toepassing is.

 • Als je de organisatie moet verlaten, dan kan dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst (VSO), ontslag op basis van een vergunning van het UWV of ontbinding uitgesproken door de rechter. In een VSO spreek je met jouw werkgever af onder welke voorwaarden je de organisatie verlaat. Let er wel op dat hier belangrijke aspecten spelen. Zie de tips hieronder.
 • Bij het verlaten van de organisatie vanwege een reorganisatie heb je bijna altijd recht op een transitievergoeding. Hoe hoog de minimale vergoeding is, is wettelijk vastgelegd.

En dit zijn je plichten

Natuurlijk zijn jouw rechten heel belangrijk. Maar allereerst heb je ook een paar plichten. Laten we even van het ergste uitgaan: word je werkloos? Check dan meteen de website van het UWV om te kijken wat je moet doen. Je moet namelijk heel snel handelen, nog voordat je feitelijk werkloos wordt.

En je hebt ook een paar plichten naar jezelf…

Neem je verantwoordelijkheid

Zorg er voor dat iedereen goed met je omgaat. Natuurlijk word je van alle kanten (indirect) geholpen, bijvoorbeeld door vakbonden, de afdeling P&O, personeelsvertegenwoordiging / de Ondernemingsraad. Maar neem hierin ook je eigen verantwoordelijkheid. Want het is jóuw leven. 

Maak er het beste van

Een kleine, maar ook voorname plicht naar jezelf: probeer er altijd het beste van te maken. Ook al kom je door ontslag thuis te zitten. Dat is misschien even leuk (als je bijvoorbeeld een fijn bedrag meekrijgt), maar uiteindelijk zul je toch tot een oplossing moeten komen. Probeer daar al vanaf het begin mee bezig te zijn, al is het een hele, hele kleine stap. Hoe moeilijk dat soms ook is.

Tips

 • Blijf zo relaxed mogelijk en besef dat je verschillende rechten hebt. En we weten het, dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch proberen.
 • Als je nog bij jouw baas wilt blijven werken, check dan of jij eigenlijk wel degene bent die ontslagen zou moeten worden volgens de wet- en regelgeving.
 • Bij het afwikkelen van je dienstverband is het van belang dat iemand met een juridische achtergrond meekijkt en je ondersteunt. Het is echt complex en misschien ben je nog wat beduusd van de situatie en overzie je het zelf nog niet helemaal. In veel situaties betaalt een werkgever (een deel van) de kosten van iemand die meekijkt. Kijk daarvoor, als het er is, in het sociaal plan/statuut. Dit is een document/overeenkomst waarin de voorwaarden staan beschreven waaronder een reorganisatie plaatsvindt. Of vraag bij je werkgever naar de mogelijkheden.
 • Regel trouwens ook dat je bij een vriend, vriendin of partner terecht kunt. Je kunt je zorgen met hen delen en ze kunnen met je meedenken. En dat scheelt behoorlijk.
 • Besef dat het voor de werkgever ook van belang is dat een reorganisatie correct verloopt. Dus hoe beter zaken worden afgewikkeld, des te minder kans op gedoe. Ook voor de werkgever.

Boek

Wil je meer weten over reorganisaties en hoe je daarmee om kan gaan? Bestel ons boek dan!

Bestel boek

Forum

Op ons forum kun je jouw gevoelens én informatie delen.

Bezoek forum